O Firmie

Firma „Holc i Wspólnicy” powstała w styczniu 2002r. na bazie działalności gospodarczej. Świadczymy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami nie tylko na warszawskim rynku nieruchomości, ale także na terenie województwa mazowieckiego.

Obecnie firma „Holc i Wspólnicy” zarządza i administruje ponad piędziesięcioma Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi na terenie Warszawy o łącznej powierzchni 400 000 m2.

Do prawidłowego prowadzenia działalności, z uwagi na jej interdyscyplinarny charakter, niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin: zarządzania, prawa, rachunkowości, finansów i budownictwa.

Nasz zespół tworzą fachowcy posiadający szeroką wiedzę z tych dziedzin, wyższe wykształcenie i długoletnią praktykę w zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.
Wśród nas są inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi, ekonomiści, prawnicy, filolog języka polskiego i angielskiego.
Stworzyliśmy autorski model zarządzania nieruchomościami, który podporządkowany jest regułom społecznie odpowiedzialnego biznesu i wprowadza zasady zarządzania wiedzą w praktyce, poprzez skrupulatną organizację codziennej pracy.
Ciągle podwyższamy nasze kwalifikacje, przekładając je na doskonalenie sposobów organizacji i jakości oferowanych usług.

Cenimy innowacyjność, technologiczne i nowoczesne rozwiązania. W naszej pracy kierujemy się przepisami prawa i zasadami autorskiego Kodeksu etyki zawodowej, który obowiązuje w firmie „Holc i Wspólnicy”.

  • Szczególną uwagę w naszym modelu zarządzania zwracamy na:
  • współpracę na zasadach partnerstwa z mieszkańcami i zarządami wspólnot mieszkaniowych;
  • szybką i regularną komunikację między zarządami wspólnot a firmą, mieszkańcami wspólnot a pracownikami firmy /lub zarządem/, firmą i jej partnerami biznesowymi;
  • skuteczną współpracę z kontrahentami wspólnot i społdzielni mieszkaniowych

Nasza innowacyjna praca jest ciągle doceniana i zyskuje uznanie poprzez wielokrotne wyróżnienia, m.in. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy